Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 42 m²
 • 20 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 70 m²
 • 40 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 6
 • 3
 • 50 m²
 • 22 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 35 m²
 • 7.5 tr/thángVND
E
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 9.5 tr/thángVND
F
 • 1
 • 1
 • 35 m²
 • 6.5 tr/thángVND